Tıbbi Kötü Uygulama Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulama Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulama Sigortası: Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası, sağlık profesyonellerinin mesleklerini icra ederken karşılaşabilecekleri olası hukuki risklere karşı önemli bir koruma sağlar.

Hastalara olası yanlış veya eksik tedavi uygulanması durumunda oluşabilecek zararları karşılamak amacıyla devreye girer.

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren hekimler, diş hekimleri ve diğer sağlık çalışanları için bu sigorta hayati bir öneme sahiptir.

Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası ilişkin kavramlar

  • Tıbbi Kötü Uygulama Sigortası
  • Hekim Sorumluluk Sigortası
  • Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
  • Tıbbi Hata Sigortası
  • Mesleki Sorumluluk Sigortası

Profesyonelleri İçin Hayati Güvence

İlke Grup Sigorta A.Ş. olarak, sağlık profesyonellerinin mesleki faaliyetleri sırasında yapabilecekleri olası hatalar nedeniyle oluşabilecek zararları karşılayan tıbbi kötü uygulama sigortası sunmaktayız.

Hem maddi hem de manevi tazminatları kapsayan bu sigorta, yargılama giderleri, faiz ve on yıllık süre içinde oluşabilecek diğer mali yükümlülükleri de içerir.

Sigorta ve Kapsamı

Maddi ve Manevi Tazminat

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, olası hatalı teşhis, hatalı tedavi, ameliyat hatası, enfeksiyon ve ilaç yan etkisi gibi durumlar sonucunda hastalara verilen zararları karşılar.

Sunduğumuz poliçeler ile, hastanın doğrudan ekonomik kayıplarını karşılamak amacıyla Yaşadığı acı ve ızdırabın karşılığı olarak manevi tazminatlar da ödemektedir.

Yargılama Giderleri ve Faiz

Tıbbi kötü uygulama davaları, genellikle uzun süren ve maliyetli yargılama süreçlerini içerir.

Sunduğumuz poliçeler ile olası yargılama giderlerini kapsar. Bununla beraber sigortalı sağlık profesyonellerinin mali yükünü hafifletmeyi amaçlar.

Ayrıca, mahkeme kararı ile belirlenen tazminatların faizleri de sigorta kapsamına dahildir.

Süresi

Poliçe süresince gerçekleşen olaylardan kaynaklanan zararlar nedeniyle için on yıllık süre içinde yapılan talepleri kapsamaktadır.

Bu uzun süreli koruma, sağlık profesyonellerinin uzun vadeli güvence altında olmalarını sağlar.

Sigortalı Sağlık Profesyonelleri

Hekimler ve Diş Hekimleri

İlke Grup Sigorta A.Ş. olarak, hekimler ve diş hekimleri için tıbbi kötü uygulama sigortası sunmaktayız.

Uzman Doktorlar ve Serbest Çalışan Doktorlar

Uzman doktorlar ve serbest çalışan doktorlar da sigorta kapsamımızda yer almaktadır.

Özellikle özel muayenehane işleten doktorlar için bu sigorta, mesleki riskleri minimize etmek açısından önemlidir.

Kamu ve Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Doktorlar

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan doktorlar, mesleki sorumluluk sigortamız ile güvence altına alınmaktadır.

Yasal Dayanak ve Düzenlemeler

1219 Sayılı Kanun Ek 12. Madde

Tıbbi kötü uygulama sigortası, olası riskleri önlemek amacıyla 1219 Sayılı Kanun Ek 12. Madde ile zorunlu hale getirilmiştir.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBK)

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBK), tıbbi kötü uygulama sigortası poliçelerinin düzenlenmesi ve denetlenmesinde yetkilidir.

Zorunluluk ve Teminat Tutarları

Tıbbi kötü uygulama sigortası, sağlık profesyonelleri için zorunlu bir sigortadır.

İlke Grup Sigorta A.Ş. olarak, teminat tutarlarını belirlerken sigortalılarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz.

Prim Tutarların ile Poliçe Şartları nedir?

Prim tutarları, sigortalının risk profiline ve poliçenin kapsamına göre belirlenir.

İlke Grup Sigorta A.Ş. olarak, farklı prim ve poliçe şartları sunarak sağlık profesyonellerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler sağlıyoruz.

Tıbbi Malpraktis ve olası Diğer Risklerin kapsamı nedir?

Tıbbi malpraktis, hatalı teşhis, hatalı tedavi, ameliyat hatası, enfeksiyon ve ilaç yan etkisi gibi durumları kapsar.

Çünkü bu tür hatalar, sağlık profesyonellerinin meslek hayatlarını olumsuz etkiler ve ciddi mali sonuçlar doğuruyor.

İlke Grup Sigorta A.Ş. olarak, bu risklere karşı kapsamlı bir koruma sağlıyoruz.

Güvence

Hekimler, diş hekimleri, uzman doktorlar ve diğer sağlık çalışanları için mesleki sorumluluk sigortası, olası tazminat taleplerine karşı koruma sağlar.

Yasal düzenlemeler ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBK) aracılığıyla denetlenmesi nedeniyle, bu sigorta, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırır.

Sağlık profesyonellerinin mesleklerini güvenle icra etmelerini sağlar.

Tıbbi kötü uygulama sigortası yapılırken dikkat edilecek hususlar

Sağlık profesyonellerinin ihtiyaçları, çalışma alanları ve riskleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Ayrıca, sigorta poliçesi seçerken poliçe kapsamı, prim tutarları ve ödeme koşulları gibi detaylar da dikkatlice incelenmelidir.

Bu nedenle, sigorta yapmadan önce detaylı bir araştırma yapılması ve gerektiğinde İlke Grup Sigorta A.Ş. sigorta danışmanlarından bizimle iletişime geçerek destek alınması önemlidir.

Whatsapp
İlke Grup Sigorta A.Ş.
İlke Grup Sigorta A.Ş.
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1