Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile, tıp mensuplarının hukuki sorumluluk nedeniyle üçüncü şahıslara ödenecek tazminat taleplerini Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve poliçe limitleri kapsamında temin eder. Sigortanın yaptırılmaması halinde kanunen ödenmek zorunda kalınacak ceza yerine, uygun primlerle güvence sağlanabilir.

Buna ek olarak karşılaşacağınız olası riskler sonucunda çalışamadığınız günler için tazminat imkanından faydalanabilirsiniz.

Bu sigorta, hekimin tedavi ettiği hastasının

  • Bedeni zarara uğraması
  • Sağlığının daha da bozulması
  • Yaşamını yitirmesi

sonucunda oluşabilecek maddi ve manevi tazminat taleplerini ve yargılama giderlerini karşılamak üzere güvence altına alır.

  • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta poliçesinin süresi 1 yıldır.
  • Sigorta poliçesi başlangıç tarihinden önceki 10 yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine, bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar.
  • 10 yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.
  • Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın muaccel tarihten başlayarak iki yıl ve sigorta tazminatına ilişkin istemler her halde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren on yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.
  • Avukat Mesleki Sorumluluk
  • Mesleğinizi ifa ederken görevinizi gereği gibi yapamamanızdan müvekkilinize karşı özen borcunuzu yerine getirememenizden veya mesleki hizmet kapsamına giren diğer kusurlu davranışlarınızdan doğan zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacağınız tazminat tutarları ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini sigorta poliçesinde yazan limitler dahilinde temin eden bir sigorta türüdür.
Size yardımcı olalım

Sigorta konusunda merak ettikleriniz, yaptırmayı düşündüğünüz sigorta ürünleri hakkında bilgi ve teklif verelim.

Numaranızı bırakın biz sizi arayalım, yardımcı olalım.